#நீங்கள் இல்லாமல்_ நான் இல்லை – Rajinikanth

119
Header Aside Logo

என்னுடைய திரையுலகப் பயணத்தின்
நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவு
பெறும் இந்நாளில், என்னை வாழ்த்திய
நல் இதயங்களுக்கும், என்னை வாழ
வைக்கும் தெய்வங்களான ரசிகப்
பெருமக்களுக்கும், என்னுடைய இதயம்
கனிந்த நன்றி.
#நீங்கள் இல்லாமல்_ நான் இல்லை

 

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com