நிலவே மயங்குமளவுக்குப் பாடினாய்…நிலா வேந்தன் ஆனாய்!

328

நிலவே மயங்குமளவுக்குப் பாடினாய்…
கொரோனாவால் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதால்
உனை அழைத்துப் போய்தன்                                                                                                                      அரியணையில் அமர்த்தி                                                                                                                                    “பாடு பாலு!” என்கிறது நிலா                                                                                                                                   -இனி நீ நிலா வேந்தன்!

வானில் நிலவைப் பார்க்கும் போதெல்லாம்
இனி உன் முகமே நினைவில் நிழலாடும்

Naveen

mykollywood.com

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com