மாண்புமிகு முதலமைச்சர் @mkstalin அவர்கள் ஊடகவியலாளர் மு. குணசேகரன், (முதன்மை ஆசிரியர், சன் நியூஸ்) அவரது தந்தையார் திரு.முனியா உடலுக்கு மலர் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார்

61

­
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் @mkstalin அவர்கள் ஊடகவியலாளர்

மு. குணசேகரன்,
(முதன்மை ஆசிரியர், சன் நியூஸ்) அவரது தந்தையார் திரு.முனியா உடலுக்கு மலர் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார்…

@GunasekaranMu

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com